Jazdecký areál Budička

Jazdenie a ustajnenie koní v blízkosti Zvolena