PONÚKAME

Od mája 2011 si môžete u nás ustajniť Vaše koníky v nových priestranných boxoch vybavených automatickou napájačkou. Ustajnenie zahŕňa kŕmenie 3x denne / seno + ovos podľa potreby , kamenná soľ na lízanie /, vyhnojovanie, slamová alebo pilinová podstielka – podľa aktuálnej dostupnosti, pohyb na pastvinách – podľa dohody s majiteľom, používanie klubových priestorov areálu / šatňa, kuchynka, sprcha / a vonkajšej jazdiarne 30 x 60 m.
Pre tých, čo uprednostňujú prirodzený chov koní alebo majú starého koníka, ktorý si už zaslúži odpočinok či naopak mladého, ktorý si ešte užíva celodenné šantenie na pastvinách, sú k dispozícií priestranné pastviny s možnosťou celodenného voľného pohybu. Pastvinové ustajnenie zahŕňa voľný pohyb na pastvinách, prikrmovanie senom podľa potreby a v závislosti na ročnom období, kamenná soľ na doplnenie potrebných minerálov, voda, prístrešok, 24 h. dohľad a pravidelná kontrola zdravotného stavu. Na pastvinách je možné umiestniť všetky vekové kategórie, kobylky, žriebatká i valachov.